Kapat
Gönderiliyor...
Kapat
Çizelge
Pzt,Haz 27
Sal,Haz 28
Pzt,Tem 11
Sal,Tem 12
Çrş,Tem 13
Prş,Tem 14
Cum,Tem 15
Cts,Tem 16
Paz,Tem 17
Pzt,Tem 18
Sal,Tem 19
Çrş,Tem 20
Prş,Tem 21
Cum,Tem 22
Cts,Tem 23
Pzt,Tem 25
Konser Mekan Saat Bilet Fiyatları
Genç Caz
>

GENÇ CAZ

ŞARTNAME

BAŞVURU FORMU

24 Nisan Pazar günü Salon İKSV’de gerçekleştirilen Genç Caz 2016 değerlendirme konserlerinde Önder Focan, Sevin Okyay, Feridun Ertaşkan, Murat Beşer, Selen Gülün, Cem Tuncer, Aycan Teztel ve Ferit Odman'ın yer aldığı seçici kurul tarafından 5 grup 23. İstanbul Caz Festivali'nde sahne almak üzere seçildi. Bu gruplar alfabetik sırayla;

95th Jazz Ensemble
Ersin Özer Quartet
Geeva Flava
Hacettepe Jazz Band
Naimian Trio

Seçilen gruplar festival kapsamında 17 Temmuz'da Parklarda Caz etkinliğinde sahne alacak. Katılan bütün gruplara teşekkür ederiz.

KATILIM ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ VE KONU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali (kısaca “Festival”) kapsamındaki Genç Caz Konserler Dizisinin (kısaca “Genç Caz”) amacı, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen gençleri ve müzik öğrencilerine uluslararası bir festivalde sahne alma imkânı sağlayarak onları teşvik etmek ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamaktır.

“Genç Caz” Konserler Dizisi dahilinde seçilecek olan müzisyenler ve topluluklar, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 11-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştireceği 23. İstanbul Caz Festivali dahilinde konserler verecek ve bu şekilde Festival programında yer alacaklardır.

2. GENÇ CAZ’A BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

“Genç Caz” seçmelerine katılacakmüzisyenler ve toplulukların önceliklebu şartnamede belirtildiği şekilde Festival’e başvurmaları gereklidir. Değerlendirmeler bu başvurular üzerinden iki aşamalı bir seçim sonucunda yapılacaktır. İlk aşamada gönderilen başvurular arasından seçici kurul tarafından belirlenen topluluklar, ikinci aşamadaki değerlendirme konserine çağırılacaktır.Halka açık olarak yapılacak ve adayların canlı performanslarından oluşan değerlendirme konseri sonrasında seçici kurul tarafından başarılı bulunan dört ekip, Temmuz ayında festivale katılmaya hak kazanacaktır.

3. SEÇMELERE KATILMA KOŞULLARI

“Genç Caz” Seçmelerine başvuranların aşağıda belirtilen koşullara uyması gerekmektedir.

a) 1 Ocak 1986 veya daha sonrası doğumlu olmaları,
b) Türkiye sınırları içinde ikamet ediyor veya öğrenim görüyor olmaları (yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları da kabul edilecektir)
c) Adayların veya aday toplulukların daha önceden yayınlanmış bir profesyonel albüm kayıtları bulunmaması
d) Genç Caz Seçmelerine solo veya topluluk* olarak başvurmak mümkündür. 8 kişi veya daha fazla üyeye sahip topluluklar tarafından yapılacak başvuruların seçmelere kabul edilip edilmeyeceğine Festival Yönetimi karar verir.
e) Başvuranların (solo dahil), müzik ve eserlerini sahnede tamamen canlı olarak icra edebilmesi gerekmektedir .Eserlerini kısmen veya tamamen daha önceden yapılmış kayıtlardan yararlanarak icra eden başvurular (playback, altyapı üzerine söylemek, altyapı kullanmak gibi) kabul edilmeyecektir. Ancak “sample” (örnekleme)kullanarak yapılan özgün çalışmalar bunun dışındadır. Seçmelerde herhangi bir “house band / eşlik grubu” bulunmayacaktır.

* Topluluk olarak yapılan başvurularda, bütün topluluk üyelerinin yukarıda belirtilen yaş sınırı dahilinde olması gereklidir. Ancak başvuran topluluk üyelerinin yaş ortalamasının söz konusu sınırı aşmaması halinde, topluluğun seçmelere kabul edilip edilmeyeceğineFestival yönetimi karar verir ve karar topluluğa bildirilir.

Seçici Kurul ve festival yönetiminin, Genç Caz etkinliğinin gerçekleştirilmesi açısından fayda veya gereklilik görmesi halinde, yukarıdaki koşullardan birini veya bazılarını yerine getiremeyen bir başvurunun da seçmelere katılmasına izin verilebilir.

4. BAŞVURU SÜRECİ

Genç Caz’a katılmak isteyen adaylar, başvurularını http://www.ikstestftp.com/genccaz/
Sitesinde yer alan ONLINE BAŞVURU FORMU’nu doldurarak yapabilirler. Başvurularda temel olarak şu bilgilerin gönderilmesi beklenmektedir:

i. Müzisyen veya müzik topluluğunun demo kayıtları(mp3 / dijital ses dosyası olarak),
ii. Web sitesinde yer alan online başvuru formu (doldurulmuş olarak),
iii. Müzisyen veya topluluk üyelerinin fotoğrafı (gerekirse festival kitapçığına koymaya uygun kalite ve nitelikte, topluluk başvurularında bütün topluluk üyelerinin yer aldığı en az 300 dpi özellikte bir fotoğraf, web sitesinden yüklenebilir)

Genç Caz'da yer almak için online başvuru formunu doldurmanız ve demo kayıtlarınız ile fotoğraflarınızı herhangi bir paylaşım sitesine (Wetransfer, Dropbox vs.) yükleyip oluşturduğunuz linki başvuru formundaki gerekli alana kopyalamanız gerekmektedir. Dosyaların eksiksiz olarak yüklendiği linkin de yer aldığı başvuru formunu en geç 8 Nisan 2016 Cuma, saat 17.00’ye kadar göndermelisiniz. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayan adaylara, başvurularının alındığını teyit eden bir e-posta gönderilecektir. Her türlü sorunuzu genc.caz@iksv.org adresine iletebilirsiniz.

Başvuruda bulunan tüm adaylar bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar. Gönderilen başvuru dosyaları ve demo kayıtları iade edilmeyecektir.

Her müzisyen veya topluluk aynı proje için tek bir başvuruda bulunabilir. Ancak değişik projeler için farklı başvurularda bulunmak mümkündür.

5. SUNULACAK DEMO KAYITLARINDA ARANAN NİTELİKLER

a) Seçmelere; klasik / çağdaş caz türlerinde çalışmaların yanı sıra, fusion caz, rock caz, funk caz, latin caz, pop caz, acid caz, soul, R&B, elektronik caz ve benzeri tarzlardaki başvurular ile katılmak mümkündür. Caz ve komşu türleri dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Repertuar, adayların kendi özgün bestelerinin yanı sıracaz standartlarının veya başka parçaların yorumlarından da oluşabilir.
c) Sunulacak demonun ses dosyası (tercihan mp3 formatında) kaydedilerek hazırlanması şarttır. Diğer formatlardaki başvurular (mesela görüntü kayıtları) kabul edilmeyecektir.

Demo kayıtlarının en az 15 dakika, en fazla 30 dakika uzunluğunda olmasını tavsiye edilir. Değerlendirme esnasında 30 dakikadan uzun süren kayıtların tamamı dikkate alınmayabilir.

Eserlerin kayıt kalitesi bir değerlendirilme kriteri değildir ve kayıtların profesyonel bir stüdyoda yapılması şart olarak aranmamaktadır. İcra edilen eserlerin ve her bir müzisyenin çaldığı enstrümanın anlaşılabilir seviyede duyulması yeterli olacaktır. İstanbul Caz Festivali ekibi, ihtiyaç halinde başvuran adaylara uygun kayıt ortamı bulunması konusunda yardımcı olmaya çalışır.

6. SEÇİCİ KURUL

GençCaz seçmelerine başvuran bütün sanatçı ve topluluklar arasında değerlendirmeyi yapacak Seçici Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşmaktadır:

• Aycan Teztel Müzisyen
• Cem Tuncer Müzisyen
• Feridun Ertaşkan Müzik yazarı
• Ferit Odman Müzisyen
• Hülya Tunçağ Müzik yazarı, yapımcı
• Murat Beşer Müzik yazarı
• Önder Focan Müzisyen
• Pelin Opcin İstanbul Caz Festivali direktörü
• Selen Gülün Müzisyen
• Sevin Okyay Müzik yazarı

Festival, herhangi bir Seçici Kurul üyesinin üyelikten çekilmesi veya kurul faaliyetlerine katılamaması halinde seçeceği başka bir kişiyi seçici kurul üyesi olarak atayabilir.

7. DEĞERLENDİRME SÜRECİ

a) Başvuru süreci 17 Şubat 2015 Çarşamba günü başlayacak ve 8 Nisan 2016 Cuma günü 17.00’de sona erecektir.
b) Yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Festival’e ulaşan müzisyen ve toplulukların başvuruları, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve seçici kurul üyelerinin her bir topluluk için yapacağı değerlendirmenin ortalaması alınarak, en başarılı sekiz topluluk değerlendirme konserine davet edilecektir.
c) Değerlendirme konserine çağırılacak topluluklar, 18 Nisan haftası Festival’in web sitesinden duyurulacak ve ilgili müzisyen veya topluluğa durum doğrudan (telefon veya e-mail yolu ile) bildirilecektir. Herhangi bir müzisyen veya topluluk, değerlendirme konserine katılamayacağını bildirirse, seçmelere katılım hakkını kaybedecek, değerlendirme konserine başvurular arasında yapılan sıralamada ilk sekize girememişbir sonraki topluluk davet edilecektir.
d) Değerlendirme konseri, 24 Nisan 2016 Pazar günü, Salon IKSV’dehalka açık olarak gerçekleştirilecektir. Değerlendirme konserine çağırılan müzisyen veya topluluklar, Seçici Kurul huzurunda kendilerine bildirilecek saatlerde Genç Caz’a başvurdukları kadro ve demo kayıtlarında sundukları repertuar ile 15 dakikalık bir konser vereceklerdir.
e) Değerlendirme Konserini takiben seçici kurul “Genç Caz” konserlerine katılmaya hak kazanan dört topluluğu belirleyecek ve açıklayacaktır. Bu topluluklar, değerlendirme konserini takip eden hafta içinde Festival’in web sitesinden duyurulacaktır.

Değerlendirme sürecine dair belirtilen tarih ve mekanlar, gerekli görülmesi halinde Festival yönetimi tarafından önceden ilgili taraflara da bildirilerek değiştirilebilir. Festival yönetimi, başvuran bütün gruplardan başvuru süreci boyunca ek bilgi veya belgeler (fotoğraf, kayıt gibi) isteyebilir.

Değerlendirme süreci boyunca başvuranların her türlü ulaşım ve konaklama giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.

8. FESTİVAL KONSERLERİ

Yukarıda belirtilen değerlendirme süreci sonunda seçilen topluluklar Festival programında 17 Temmuz 2016 Pazar tarihinde gerçekleşecek etkinlik kapsamında, “Genç Caz” başlığı altında yer alacaktır.

Genç Caz’a seçilen toplulukların Festival dahilindeki konserlerine dair ayrıntılar, müzisyen veya topluluklara en az 3 hafta öncesinde bildirilecek ve festival föyleri ve kitapçıklarında duyurulacaktır. Bu duyurular için gruplardan istenecek ek bilgi ve fotoğraflar, kendileri ile bağlantıya geçecek Festival yetkilisine en kısa sürede ileteceklerdir. Konserler Festival yönetimi tarafından belirlenecek bir sahnede ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Festival’de yer almaya hak kazanan bütün Genç Caz sanatçılarına, Festival’in sanatçı kartı verilecek olup, sanatçılar bu kart ile Festival etkinliklerini herhangi bir ücret ödemeden takip edebileceklerdir. Sanatçı veya topluluklara bunun dışnda konserler ile ilgili bir ödeme yapılmayacaktır.

Genç Caz’a seçilen topluluklar, Festival’de verecekleri konserlerde Genç Caz başvurularında belirttikleri kadro ile sahne almak zorundadırlar. Beklenmeyen durumlardan kaynaklanan değişiklikler Festival yönetimine bildirilir ve Seçici Kurul’un da görüşünü alınarak topluluğun programa katılıp katılamayacağına karar verir.

Seçilen sanatçı veya topluluklardan herhangi birinin Genç Caz’a katılamayacak olması durumunda onun yerine Seçici Kurul’un da görüşünü alınarak, Değerlendirme Konserine de katılmış ancak seçilmemiş bir başka grup çağrılabilir.

9. TEKNİK İHTİYAÇLAR

Sanatçı veya topluluklar, Genç Caz Değerlendirme Konseri için seçilmelerini takiben en kısa zamanda Festival yetkililerine Değerlendirme Konseri esnasında kullanacakları ekipmanı ve teknik ihtiyaçlarını bildireceklerdir. Aynı bilgiler, ekiplerin Festival’de yer almaları halinde de kullanılacaktır. Bu konuda Festival tarafından görevlendirilecek Festival yetkilisi, gruplar ile bağlantıya geçecek ve gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

Festival, değerlendirme konseri ve Festival sırasındaki konserlerde gerekli ses düzenini kuracak ve diğer teknik hazırlıkları gerçekleştirilecektir. Müzisyenler ve topluluklar konser sırasında çalacakları müzik aletlerini kendileri temin etmek durumundadır. Ancak Festival, taşınması zor bazı enstrüman ve müzik ekipmanlarını (davul, gitar anfisi gibi) doğrudan sağlayabilir. Bunlar topluluk ile görüşülerek kararlaştırılacaktır.

Sanatçı veya gruplar, her türlü ulaşım ve konaklama masraflarından kendileri sorumludurlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Caz Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Cad. No 5, Şişhane, Beyoğlu 34433 / İstanbul

Telefon: (212) 334 07 72 veya 334 08 49
Faks: (212) 334 07 08
E-mail: jazz.fest@iksv.org
Internet Adresi: www.iksv.org/genccaz
Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/genccaz

İletişim Kontağı
Beril Azizoğlu –
Email: genc.caz@iksv.org
Telefon: 0212 334 08 49

Genç Caz başvuru formunu doldurmak için buraya tıklayın.

Başvuru formu doldurulmadan önce Genç Caz 2016 katılım şartnamesi mutlaka okunmalıdır.