Antonio Dumoziç'ten gitar dersleri alarak müziğe başlayan Kamil Özler, 1977'de girdiği Kültür Bakanlığı Türk Musikisi Devlet Konservatuarında, Tülay Örser'le klarinet, Yavuz Özüstün ile Türk Musikisi ve Caz, Demirhan Altuğ'la armoni dersleri çalıştı. Mezun olduğu dönemlerde Berklee Müzik Okulu'nun, dışardan modern armoni, düzenleme ve orkestrasyon derslerini alan Özler, 1982'de girmiş olduğu TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nda hala görevine devam ediyor. İTÜ Devlet Konservatuarı ve Bilgi Üniversitesinde solfej, armoni, orkestrasyon ve gitar dersleri veren Özler “Klarnet Tekniği” adında bir eğitim kitabı da yazdı. Beste düzenlemeleri ile pek çok esere başarılı imza atan, aynı zamanda gitar ve klarinet virtüözü olan Özler, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının şefliğini başarıyla sürdürüyor.

Yukarı