>> Genç Caz online başvuru formu için tıklayın.

1. AMAÇ VE KONU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali (kısaca “Festival”) kapsamındaki Genç Caz+ Konserler serisi ve albüm projesinin (kısaca “Genç Caz+”) amacı, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen gençlere ve müzik öğrencilerine uluslararası bir festivalde sahne alma imkânı sağlayarak onları teşvik etmek ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamaktır.

Genç Caz+ dahilinde seçilecek olan müzisyenler ve topluluklar (kısaca “müzisyen” veya “topluluk”), İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 25 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği 29. İstanbul Caz Festivali dahilinde konserler verecek ve bu şekilde Festival programında yer alacaklardır. Ayrıca belirlenecek müzisyenlerin kayıtları bir albümde toplanarak dijital müzik platformlarında da yayımlanacaktır.

2. GENÇ CAZ’A BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

Genç Caz+ seçmelerine katılacak müzisyenler öncelikle bu şartnamede belirtildiği şekilde Festival’e başvurmaları gereklidir. Değerlendirmeler bu başvurular üzerinden iki aşamalı bir seçim sonucunda yapılacaktır. İlk aşamada gönderilen başvurular arasından seçici kurul tarafından belirlenen topluluklar, ikinci aşamadaki değerlendirme konserine çağırılacaktır. Halka açık olarak yapılacak ve adayların canlı performanslarından oluşan değerlendirme konseri sonrasında seçici kurul tarafından başarılı bulunan altı ekip, düzenlendiği tarihte festivale katılmaya hak kazanacaktır.

Albüm projesi kapsamında ise Genç Caz+’a seçilecek toplulukların uygun bulunan birer özgün (söz ve bestesi icracıya ait) eserinin İKSV tarafından belirlenecek profesyonel bir müzik stüdyosunda kaydı ve ses mühendisleri tarafından mix ve mastering’i yapılacak ve Sony Müzik Türkiye işbirliği ile dijital platformlardan “Genç Caz+ 22 albümü” olarak yayımlanacaktır. Bu çalışma ile ilgili müzisyenlere aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde bir anlaşma yapılacaktır.

3. Katılma koşulları

“Genç Caz” Seçmelerine başvuranların aşağıda belirtilen koşullara uyması gerekmektedir.

 • 1 Ocak 1992 veya daha sonrası doğumlu olmaları,
 • Türkiye sınırları içinde ikamet ediyor veya öğrenim görüyor olmaları (yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları da kabul edilecektir),
 • Adayların (kendi adlarına) veya aday toplulukların daha önceden yayınlanmış bir profesyonel albüm kayıtları bulunmaması,
 • Genç Caz+ Seçmelerine solo veya topluluk* olarak başvurmak mümkündür. 8 kişi veya daha fazla üyeye sahip topluluklar tarafından yapılacak başvuruların seçmelere kabul edilip edilmeyeceğine Festival Yönetimi karar verir.
 • Başvuranların (solo dahil), müzik ve eserlerini sahnede tamamen canlı olarak icra edebilmesi gerekmektedir. Eserlerini kısmen veya tamamen daha önceden yapılmış kayıtlardan yararlanarak icra eden başvurular (playback, hazır altyapı üzerine söylemek veya kullanmak gibi) kabul edilmeyecektir. Ancak “sample” (örnekleme) kullanarak yapılan özgün çalışmalar bunun dışındadır. Seçmelerde herhangi bir “house band / eşlik grubu” bulunmayacaktır.

Topluluk olarak yapılan başvurularda, bütün topluluk üyelerinin yukarıda belirtilen yaş sınırı dahilinde olması gereklidir. Ancak başvuran topluluk üyelerinin yaş ortalamasının söz konusu sınırı aşmaması halinde, topluluğun seçmelere kabul edilip edilmeyeceğine Festival yönetimi karar verir ve karar topluluğa bildirilir.

Seçici Kurul ve festival yönetiminin, Genç Caz+ etkinliğinin gerçekleştirilmesi açısından fayda veya gereklilik görmesi halinde, yukarıdaki koşullardan birini veya bazılarını yerine getiremeyen bir başvurunun da seçmelere katılmasına izin verilebilir.

4. BAŞVURU SÜRECİ

Genç Caz’a katılmak isteyen adaylar, başvurularını http://genccaz.iksv.org/ adresinde yer alan ONLINE BAŞVURU FORMU’nu doldurarak yapabilirler. Başvurularda temel olarak şu bilgilerin gönderilmesi beklenmektedir:

 • Müzisyen veya müzik topluluğunun demo kayıtları (mp3 / dijital ses dosyası olarak),
 • Web sitesinde yer alan online başvuru formu (doldurulmuş olarak),
 • Müzisyen veya topluluk üyelerinin fotoğrafı (gerekirse festival kitapçığına koymaya uygun kalite ve nitelikte, topluluk başvurularında bütün topluluk üyelerinin yer aldığı en az 300 dpi özellikte bir fotoğraf, web sitesinden yüklenebilir)

Adayların demo kayıtları ve fotoğraflarını herhangi bir paylaşım sitesine yükleyip genc.caz@iksv.org adresine yönlendirmeleri ve/veya bu dosyalara erişim için linki başvuru formundaki gerekli alana kopyalamaları gerekmektedir. Başvuru formu, dosyaları içeren link ile beraber en geç 2 Mayıs 2022, Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar gönderilmelidir. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayan adaylara, başvurularının alındığını teyit eden bir e-posta gönderilecektir.

Genç Caz seçmelerine katılmayı düşünen ama Covid-19 ve benzeri sebeplerden kısa süre içinde kayıtlarını sisteme yükleyemeyecek adayların, iletişimde kalınabilmesi amacıyla ada.doner@iksv.org  adresine grup bilgileri ile mesaj atmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan tüm adaylar bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar. Gönderilen başvuru dosyaları ve demo kayıtları iade edilmeyecek olup başvuru kapsamında aktarılan kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı hususlarında başvuru sayfasında yer alan İKSV KVKK Aydınlatma Metni esas alınmaktadır.
Her müzisyen veya topluluk aynı proje için tek bir başvuruda bulunabilir. Ancak değişik projeler için farklı başvurularda bulunmak mümkündür.

5. SUNULACAK DEMO KAYITLARINDA ARANAN NİTELİKLER

 • Seçmelere; caz, funk, R&B, neo-soul, elektronik müzik, hip-hop gibi ve türler arası doğaçlama içeren farklı müzik tarzlarındaki başvurular ile katılmak mümkündür.
 • Repertuar, adayların kendi özgün bestelerinin yanı sıra caz standartlarının veya başka parçaların yorumlarından da oluşabilir.
 • Sunulacak demonun ses dosyası (tercihan mp3 formatında) kaydedilerek hazırlanması şarttır. Diğer formatlardaki başvurular (mesela görüntü kayıtları) kabul edilmeyecektir.

Demo kayıtlarının en az 15 dakika, en fazla 30 dakika uzunluğunda olmasını tavsiye edilir. Değerlendirme esnasında 30 dakikadan uzun süren kayıtların tamamı dikkate alınmayabilir.

Eserlerin kayıt kalitesi bir değerlendirilme kriteri değildir ve kayıtların profesyonel bir stüdyoda yapılması şart olarak aranmamaktadır. İcra edilen eserlerin ve her bir müzisyenin çaldığı enstrümanın anlaşılabilir seviyede duyulması yeterli olacaktır. İstanbul Caz Festivali ekibi, ihtiyacın bildirilmesi halinde başvuran adaylara uygun kayıt ortamı bulunması konusunda yardımcı olmaya çalışır.

6. SEÇİCİ KURUL

Genç Caz seçmelerine başvuran bütün müzisyenler arasında değerlendirmeyi yapacak Seçici Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşmaktadır:

 • Cenk Erdoğan Müzisyen
 • Ayşe TütüncüMüzisyen
 • Selen Gülün Müzisyen
 • Harun İzer İstanbul Caz Festivali Direktörü
 • Kalben Müzisyen
 • Volkan Öktem Müzisyen
 • Yekta Kopan Yazar
 • Hakan Rauf Tüfekçi Radyo Programcısı
 • Özden Bora Sony Müzik Türkiye Genel Müdürü
 • Ahmet Uluğ Müzik Profesyoneli

Festival, herhangi bir Seçici Kurul üyesinin üyelikten çekilmesi veya kurul faaliyetlerine katılamaması halinde seçeceği başka bir kişiyi seçici kurul üyesi olarak atayabilir.

7. DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • a)Başvuru süreci 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü 17.00’de sona erecektir.
 • b)Yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Festival’e ulaşan başvurular, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve seçici kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmenin ortalaması alınarak sıralanacak, en başarılı on (10) başvuru değerlendirme konserine davet edilecektir.
 • c)Değerlendirme konserine çağırılacak müzisyen ve topluluklar, 9 Mayıs haftası Festival’in web sitesinden duyurulacak ve ilgili müzisyen veya topluluğa durum doğrudan (telefon veya e-mail yolu ile) bildirilecektir. Herhangi bir müzisyen veya topluluk, değerlendirme konserine katılamayacağını bildirirse, seçmelere katılım hakkını kaybedecek ve yukarıda (b) bendinde yapılan sıralamada ilk on arasına girememiş bir sonraki topluluk davet edilecektir.
 • d)Değerlendirme konseri, 22 Mayıs 2022 Pazar günü, Salon İKSV’de gerçekleştirilecektir. Değerlendirme konserine çağırılan müzisyen veya topluluklar, Seçici Kurul huzurunda kendilerine bildirilecek saatlerde Genç Caz’a başvurdukları kadro ve demo kayıtlarında sundukları repertuar ile 15 dakikalık bir konser vereceklerdir. Değerlendirme konseri IKSV’nin YouTube hesabından da canlı olarak yayımlanacak ve kayıt altına alınacaktır.
 • e)Değerlendirme Konserini takiben seçici kurul “Genç Caz” konserlerine katılmaya hak kazanan altı (6) müzisyen/topluluğu belirleyecek ve açıklayacaktır. Bu müzisyenler, değerlendirme konserini takip eden hafta içinde Festival’in web sitesinden duyurulacaktır.

Değerlendirme sürecine dair belirtilen tarih ve mekânlar, gerekli görülmesi halinde Festival yönetimi tarafından önceden ilgili taraflara da bildirilerek değiştirilebilir. Festival yönetimi, başvuran bütün gruplardan başvuru süreci boyunca ek bilgi veya belgeler (fotoğraf, kayıt gibi) isteyebilir. Değerlendirme konserinin İKSV’nin Youtube hesabı üzerinden canlı yayımlanabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için bütün müzisyenlerden icralarına (ve varsa eser sahipliğine) dair bir muvafakatname alınacaktır.

Değerlendirme konserine davet edilecek ve festivale katılmaya hak kazanacak topluluk sayıları festival yönetimi tarafından değiştirilebilir.

Değerlendirme süreci boyunca başvuranların her türlü ulaşım ve konaklama giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.

8. FESTİVAL KONSERLERİ

Yukarıda belirtilen değerlendirme süreci sonunda seçilen topluluklar Festival programında gerçekleşecek bir etkinlik kapsamında “Genç Caz+” müzisyenleri olarak konser vereceklerdir. Toplulukların katılması gereken etkinliklerin tarih ve detayları, Değerlendirme Konseri sonrasında başvuran müzisyenlere bildirilecektir.

Genç Caz+’a seçilen toplulukların Festival dâhilindeki konserlerine dair ayrıntılar, müzisyen veya topluluklara en az 2 hafta öncesinde bildirilecek ve festival föyleri ve kitapçıklarında duyurulacaktır. Bu duyurular için gruplardan istenecek ek bilgi ve fotoğraflar, kendileri ile bağlantıya geçecek Festival yetkilisine en kısa sürede ileteceklerdir. Konserler Festival yönetimi tarafından belirlenecek bir sahnede ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Festival’de yer almaya hak kazanan bütün Genç Caz+ müzisyenlerine, Festival’in sanatçı kartı verilecek olup, müzisyenler bu kart ile Festival etkinliklerini herhangi bir ücret ödemeden takip edebileceklerdir. Müzisyen ve topluluklara bunun dışında konserler ile ilgili bir ödeme yapılmayacaktır.

Genç Caz+’a seçilen topluluklar, Festival’de verecekleri konserlerde Genç Caz+ başvurularında belirttikleri kadro ile sahne almak zorundadırlar. Beklenmeyen durumlardan kaynaklanan değişiklikler Festival yönetimine bildirilir ve Seçici Kurul’un da görüşünü alınarak topluluğun programa katılıp katılamayacağına karar verir.

Seçilen müzisyen veya topluluklardan herhangi birinin Genç Caz+’a katılamayacak olması durumunda onun yerine Seçici Kurul’un da görüşünü alınarak, Değerlendirme Konserine de katılmış ancak seçilmemiş bir başka topluluk çağrılabilir.

9. TEKNİK İHTİYAÇLAR

Müzisyenler, Genç Caz+ Değerlendirme Konseri için seçilmelerini takiben en kısa zamanda Festival yetkililerine Değerlendirme Konseri esnasında kullanacakları ekipmanı ve teknik ihtiyaçlarını bildireceklerdir. Aynı bilgiler, ekiplerin Festival’de yer almaları halinde de kullanılacaktır. Bu konuda Festival tarafından görevlendirilecek Festival yetkilisi, gruplar ile bağlantıya geçecek ve gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

Festival, değerlendirme konseri ve Festival sırasındaki konserlerde gerekli ses düzenini kuracak ve diğer teknik hazırlıkları gerçekleştirilecektir. Müzisyenler ve topluluklar konser sırasında çalacakları müzik aletlerini kendileri temin etmek durumundadır. Ancak Festival, taşınması zor bazı enstrüman ve müzik ekipmanlarını (davul, kontrbas, gitar anfisi gibi) doğrudan sağlayabilir. Bunlar topluluk ile görüşülerek kararlaştırılacaktır.

Müzisyenler, değerlendirme konseri ve Festival dahilindeki Genç Caz+ konseri için her türlü ulaşım ve konaklama masraflarından kendileri sorumludurlar.

10. GENÇ CAZ+ 22 ALBÜMÜ

Genç Caz+ kapsamında bu yıl ilk kez olmak üzere, seçilecek müzisyen veya toplulukların değerlendirme konseri performanslarının kayıtlardan oluşan bir derleme albüm yayımlanacaktır. Albüm ile ilgili detaylar şu şekildedir:

 • Bu albümde değerlendirme konserinde yukarıda 7-e maddesinde belirtildiği şekilde başarılı bulunmuş toplulukların özgün kayıtları yer alacaktır.
 • Albüm, Festival ve Sony Müzik Türkiye ortak yapımında gerçekleşecektir.
 • Albüm, Festival ve Sony Müzik Türkiye ortak yapımında gerçekleşecektir.
 • Kayıtlar festival sonrasında, İKSV tarafından belirlenecek profesyonel bir müzik stüdyosunda yapılacak, kayıtların mix ve mastering’i Festival ve prodüktörler gözetiminde belirlenecek ses mühendisleri tarafından yapılacaktır.
 • Albümde müzisyenlerin hangi eserlerin yer alacağına Festival ve Sony Müzik Türkiye ortakça karar verecektir. Albümde esas olarak özgün (bestesi ve varsa sözleri icracı müzisyenlere ait) eserlere öncelik verilecektir. Eğer söz konusu müzisyen veya topluluk sadece yorum (başkalarına ait eserler) icra etmektelerse, bunların albüme dahil edilip edilmeyeceğine Festival ve Sony Müzik Türkiye ortakça karar vereceklerdir.
 • Müzisyenler, icra ettikleri eserlerinin albümde yer alması için ayrıca düzenlenecek olan muvafakatnameyi kabul edeceklerdir. Albüme dair mali haklar Festival ve Sony Müzik Türkiye’ye ait olacak ve onlar tarafından yönetilecektir.
 • Yayıma hazır olan kayıtlar, Sony Müzik Türkiye işbirliği ile belirlenecek dijital platformlardan “Genç Caz+ 22 albümü” (veya belirlenecek başka bir isimle) albüm formatında ve ilgili müzisyen veya toplulukların Genç Caz+’a başvurdukları isimler altında yayımlanacaktır.

Festival yönetimi, albüm ve albümün yayımlanması için gerekli görülmesi halinde burada belirtilenler dışında başka kurallar uygulayabilir. Böyle bir durum olması halinde bu tür ek kural ve bilgiler müzisyenlere önceden bildirilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Caz Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Cad. No 5, Şişhane, Beyoğlu 34433 / İstanbul

Telefon: 0 (212) 334 07 72 veya 334 08 49
Faks: 0 (212) 334 07 08
E-mail: istanbul.jazz@iksv.org
Internet Adresi: www.iksv.org/genccaz
Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/genccaz

İletişim Kontağı
Burçak Ada Döner –
Email: genc.caz@iksv.org
Telefon: 0 (212) 334 08 49

Yukarı