>> Genç Caz online başvuru formu için tıklayın.

1. AMAÇ VE KONU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali (kısaca “Festival”) kapsamındaki Genç Caz Konserler Dizisinin (kısaca “Genç Caz”) amacı, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen gençleri ve müzik öğrencilerine uluslararası bir festivalde sahne alma imkânı sağlayarak onları teşvik etmek ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamaktır.

“Genç Caz” Konserler Dizisi dahilinde seçilecek olan müzisyenler ve topluluklar, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sonbahar aylarında gerçekleştireceği 27. İstanbul Caz Festivali dahilinde konserler verecek ve bu şekilde festival programında yer alacaklardır.

2. GENÇ CAZ’A BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

“Genç Caz” seçmelerine katılacak müzisyenler ve toplulukların öncelikle bu şartnamede belirtildiği şekilde festivale başvurmaları gereklidir. Değerlendirmeler bu başvurular üzerinden iki aşamalı bir seçim sonucunda yapılacaktır. İlk aşamada gönderilen başvurular arasından seçici kurul tarafından belirlenen topluluklar, ikinci aşamadaki değerlendirme konserine çağırılacaktır. Halka açık olarak yapılacak ve adayların canlı performanslarından oluşan değerlendirme konseri sonrasında seçici kurul tarafından başarılı bulunan altı (6) topluluk, sonbahar aylarında festivale katılmaya hak kazanacaktır.

3. SEÇMELERE KATILMA KOŞULLARI

“Genç Caz” Seçmelerine başvuranların aşağıda belirtilen koşullara uyması gerekmektedir.

 • 1 Ocak 1990 veya daha sonrası doğumlu olmaları,
 • Türkiye sınırları içinde ikamet ediyor veya öğrenim görüyor olmaları (yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları da kabul edilecektir),
 • Adayların veya aday toplulukların daha önceden yayınlanmış bir profesyonel albüm kayıtları bulunmaması,
 • Genç Caz Seçmelerine solo veya topluluk* olarak başvurmak mümkündür. 8 kişi veya daha fazla üyeye sahip topluluklar tarafından yapılacak başvuruların seçmelere kabul edilip edilmeyeceğine festival yönetimi karar verir.
 • e) Başvuranların (solo dahil), müzik ve eserlerini sahnede tamamen canlı olarak icra edebilmesi gerekmektedir. Eserlerini kısmen veya tamamen daha önceden yapılmış kayıtlardan yararlanarak icra eden başvurular (playback, hazır altyapı üzerine söylemek veya kullanmak gibi) kabul edilmeyecektir. Ancak “sample” (örnekleme) kullanarak yapılan özgün çalışmalar bunun dışındadır. Seçmelerde herhangi bir “house band / eşlik grubu” bulunmayacaktır.

* Topluluk olarak yapılan başvurularda, bütün topluluk üyelerinin yukarıda belirtilen yaş sınırı dahilinde olması gereklidir. Ancak başvuran topluluk üyelerinin yaş ortalamasının söz konusu sınırı aşmaması halinde, topluluğun seçmelere kabul edilip edilmeyeceğine festival yönetimi karar verir ve karar topluluğa bildirilir.

Seçici Kurul ve festival yönetiminin, Genç Caz etkinliğinin gerçekleştirilmesi açısından fayda veya gereklilik görmesi halinde, yukarıdaki koşullardan birini veya bazılarını yerine getiremeyen bir başvurunun da seçmelere katılmasına izin verilebilir.

4. BAŞVURU SÜRECİ

Genç Caz’a katılmak isteyen adaylar, başvurularını http://genccaz.iksv.org/ adresinde yer alan ONLINE BAŞVURU FORMU’nu doldurarak yapabilirler. Başvurularda temel olarak şu bilgilerin gönderilmesi beklenmektedir:

 • Müzisyen veya müzik topluluğunun demo kayıtları (mp3 / dijital ses dosyası olarak),
 • Web sitesinde yer alan online başvuru formu (doldurulmuş olarak),
 • Müzisyen veya topluluk üyelerinin fotoğrafı (gerekirse festival kitapçığına koymaya uygun kalite ve nitelikte, topluluk başvurularında bütün topluluk üyelerinin yer aldığı en az 300 dpi özellikte bir fotoğraf, web sitesinden yüklenebilir)

Adayların demo kayıtları ve fotoğraflarını herhangi bir paylaşım sitesine yükleyip genc.caz@iksv.org adresine yönlendirmeleri ve/veya bu dosyalara erişim için linki başvuru formundaki gerekli alana kopyalamaları gerekmektedir. Başvuru formu, dosyaları içeren link ile beraber en geç 30 Haziran 2020, Salı günü saat 17.00’ye kadar gönderilmelidir. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayan adaylara, başvurularının alındığını teyit eden bir e-posta gönderilecektir.

Başvuruda bulunan tüm adaylar bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar. Gönderilen başvuru dosyaları ve demo kayıtları iade edilmeyecektir.

Her müzisyen veya topluluk aynı proje için tek bir başvuruda bulunabilir. Ancak değişik projeler için farklı başvurularda bulunmak mümkündür.

5. SUNULACAK DEMO KAYITLARINDA ARANAN NİTELİKLER

 • Seçmelere; klasik / çağdaş caz türlerinde çalışmaların yanı sıra, fusion caz, rock caz, funk caz, latin caz, pop caz, acid caz, soul, R&B, elektronik caz, caz etkileşimli yerel müzikler ve benzeri tarzlardaki başvurular ile katılmak mümkündür. Caz ve komşu türleri dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Repertuar, adayların kendi özgün bestelerinin yanı sıra caz standartlarının veya başka parçaların yorumlarından da oluşabilir.
 • Sunulacak demonun ses dosyası (tercihen mp3 formatında) kaydedilerek hazırlanması şarttır. Diğer formatlardaki başvurular (mesela görüntü kayıtları) kabul edilmeyecektir.

Demo kayıtlarının en az 15 dakika, en fazla 30 dakika uzunluğunda olması tavsiye edilir. Değerlendirme esnasında 30 dakikadan uzun süren kayıtların tamamı dikkate alınmayabilir.

Eserlerin kayıt kalitesi bir değerlendirilme kriteri değildir ve kayıtların profesyonel bir stüdyoda yapılması şart olarak aranmamaktadır. İcra edilen eserlerin ve her bir müzisyenin çaldığı enstrümanın anlaşılabilir seviyede duyulması yeterli olacaktır. İstanbul Caz Festivali ekibi, ihtiyaç halinde başvuran adaylara uygun kayıt ortamı bulunması konusunda yardımcı olmaya çalışır.

6. SEÇİCİ KURUL

Genç Caz seçmelerine başvuran bütün sanatçı ve topluluklar arasında değerlendirmeyi yapacak Seçici Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşmaktadır:

 • Aycan Teztel Müzisyen
 • Ayşe Tütüncü Müzisyen
 • Cenk Erdoğan Müzisyen
 • Selen Gülün Müzisyen
 • Feridun Ertaşkan Müzik yazarı
 • Harun İzer İstanbul Caz Festivali Direktörü
 • Kalben Müzisyen
 • Hülya Tunçağ Müzik yazarı, yapımcı
 • Volkan Öktem Müzisyen
 • Yekta Kopan Gazeteci
 • Dr. Hakan Rauf Tüfekçi

Festival, herhangi bir Seçici Kurul üyesinin üyelikten çekilmesi veya kurul faaliyetlerine katılamaması halinde seçeceği başka bir kişiyi seçici kurul üyesi olarak atayabilir.

7. DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Başvuru süreci 21 Ocak 2020 Salı günü başlayacak ve 30 Haziran 2020, Salı günü 17.00’de sona erecektir.
 • Yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar festivale ulaşan müzisyen ve toplulukların başvuruları, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve seçici kurul üyelerinin her bir topluluk için yapacağı değerlendirmenin ortalaması alınarak, en başarılı on (10) topluluk değerlendirme konserine davet edilecektir.
 • Değerlendirme konserine çağırılacak topluluklar, 7 Temmuz haftası festivalin web sitesinden duyurulacak ve ilgili müzisyen veya topluluğa durum doğrudan (telefon veya e-mail yolu ile) bildirilecektir. Herhangi bir müzisyen veya topluluk, değerlendirme konserine katılamayacağını bildirirse, seçmelere katılım hakkını kaybedecek, değerlendirme konserine başvurular arasında yapılan sıralamada ilk sekize girememiş bir sonraki topluluk davet edilecektir.
 • Değerlendirme konseri, 11-12 Temmuz Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecektir. Covid-19 önlemleri dâhilinde gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecek değerlendirme konserinin mekânı en kısa sürede İstanbul Caz Festivali sosyal medya hesapları ve İKSV web sitesi üzerinden bildirilecek. Değerlendirme konserine çağırılan müzisyen veya topluluklar, Seçici Kurul huzurunda kendilerine bildirilecek saatlerde Genç Caz’a başvurdukları kadro ve demo kayıtlarında sundukları repertuar ile 15 dakikalık bir konser vereceklerdir.
 • Değerlendirme Konserini takiben seçici kurul “Genç Caz” konserlerine katılmaya hak kazanan altı (6) topluluğu belirleyecek ve açıklayacaktır. Bu topluluklar, değerlendirme konserini takip eden hafta içinde festivalin web sitesinden duyurulacaktır.

Değerlendirme sürecine dair belirtilen tarih ve mekânlar, gerekli görülmesi halinde festival yönetimi tarafından önceden ilgili taraflara da bildirilerek değiştirilebilir. Festival yönetimi, başvuran bütün topluluklardan başvuru süreci boyunca ek bilgi veya belgeler (fotoğraf, kayıt gibi) isteyebilir.

Değerlendirme konserine davet edilecek ve festivale katılmaya hak kazanacak topluluk sayıları festival yönetimi tarafından değiştirilebilir.

Değerlendirme süreci boyunca başvuranların her türlü ulaşım ve konaklama giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.

8. FESTİVAL KONSERLERİ

Yukarıda belirtilen değerlendirme süreci sonunda seçilen topluluklar festival programında gerçekleşecek çeşitli etkinlikler kapsamında yer alacak ve konser vereceklerdir.

Genç Caz’a seçilen toplulukların festival dâhilindeki konserlerine dair ayrıntılar, müzisyen veya topluluklara en az 3 hafta öncesinde bildirilecek ve festival föyleri ve kitapçıklarında duyurulacaktır. Bu duyurular için gruplardan istenecek ek bilgi ve fotoğraflar, kendileri ile bağlantıya geçecek festival yetkilisine en kısa sürede ileteceklerdir. Konserler festival yönetimi tarafından belirlenecek bir sahnede ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Festivalde yer almaya hak kazanan bütün Genç Caz sanatçılarına, festivalin sanatçı kartı verilecek olup, sanatçılar bu kart ile festival etkinliklerini herhangi bir ücret ödemeden takip edebileceklerdir.

Sanatçı veya topluluklar, değerlendirme konseri ve festival dâhilindeki Genç Caz konseri için her türlü yerel ulaşım ve konaklama masraflarından kendileri sorumludurlar. Festival, talep edilmesi halinde Türkiye içinde İstanbul dışından gelecek sanatçı ve topluluklara ulaşım ve konaklama desteği sağlanmasına karar verebilir. Sanatçı ve topluluklara bunun dışında konserler ile ilgili bir ödeme yapılmayacaktır.

Genç Caz’a seçilen topluluklar, festivalde verecekleri konserlerde Genç Caz başvurularında belirttikleri kadro ile sahne almak zorundadırlar. Beklenmeyen durumlardan kaynaklanan değişiklikler festival yönetimine bildirilir ve Seçici Kurul’un da görüşünü alınarak topluluğun programa katılıp katılamayacağına karar verir.

Seçilen sanatçı veya topluluklardan herhangi birinin Genç Caz’a katılamayacak olması durumunda onun yerine Seçici Kurul’un da görüşünü alınarak, Değerlendirme Konserine de katılmış ancak seçilmemiş bir başka topluluk çağrılabilir.

9. TEKNİK İHTİYAÇLAR

Sanatçı veya topluluklar, Genç Caz Değerlendirme Konseri için seçilmelerini takiben en kısa zamanda festival yetkililerine Değerlendirme Konseri esnasında kullanacakları ekipmanı ve teknik ihtiyaçlarını bildireceklerdir. Aynı bilgiler, ekiplerin festivalde yer almaları halinde de kullanılacaktır. Bu konuda festival tarafından görevlendirilecek festival yetkilisi, topluluklar ile bağlantıya geçecek ve gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

Festival, değerlendirme konseri ve festival sırasındaki konserlerde gerekli ses düzenini kuracak ve diğer teknik hazırlıkları gerçekleştirilecektir. Müzisyenler ve topluluklar konser sırasında çalacakları müzik aletlerini kendileri temin etmek durumundadır. Ancak festival, taşınması zor bazı enstrüman ve müzik ekipmanlarını (davul, kontrbas, gitar anfisi gibi) doğrudan sağlayabilir. Bunlar topluluk ile görüşülerek kararlaştırılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Caz Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Cad. No 5, Şişhane, Beyoğlu 34433 / İstanbul

Telefon: 0 (212) 334 07 72 veya 334 08 49
Faks: 0 (212) 334 07 08
E-mail: istanbul.jazz@iksv.org
Internet Adresi: www.iksv.org/genccaz
Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/genccaz

İletişim Kontağı
Burçak Ada Döner –
Email: genc.caz@iksv.org
Telefon: 0 (212) 334 08 49

Yukarı