Türkiye’de özellikle son yıllarda hızla gelişen müzik üretimi ve dünyaya açılan müzisyenlerin çokluğu, yeni projelerin sadece Türkiye içinde değil uluslararası alanda da büyük ilgi ve talep görmesine yol açıyor. Bu talebin kurumsal olarak da etkin bir uluslararası temsile ihtiyacı, İKSV’nin köklü etkinliklerinden İstanbul Caz Festivali’ni bu projeye yönlendiren temel motivasyonlardan biri oldu. Dünyada bu alanda faaliyet gösteren başarılı etkinlik ve kurumları da örnek alınarak oluşturulan Vitrin’in, zamanla ülkemizin olduğu kadar yakın coğrafyaların müzikal üretimlerine de kucak açan ve onların evrensel kültür ve sanata katılımlarına olanak sağlayan bir etkinliğe dönüşmesi de öngörülüyor.

Etkinliğe davet edilen uluslararası müzik profesyonelleri, Vitrin kapsamında İstanbul Caz Festivali’nde gerçekleşen konserleri festival seyircisiyle beraber izleyerek takip ediyor. Festivaldeki konserlere paralel olarak düzenlenen panel ve seminerlerde uluslararası katılımcılara Türkiye güncel müzik sahnesi tanıtılıyor; aynı zamanda sektörel toplantılarla yerli ve yabancı müzik profesyonellerinin buluşması ve sanatçılarımızın yurtdışına açılmasını teşvik edecek ilişkiler kurması için zemin hazırlanıyor.

Vitrin’e her yıl, başta Avrupa olmak üzere dünya çapında 50 uluslararası delegenin katılımı sağlanıyor. Türkiye’den etkinliğe katılmak isteyen müzik sektörü profesyonelleri için de sınırlı sayıda akreditasyon olanağı bulunuyor.

Yukarı